Mediator stały

z listy mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Krakowie

Zostałem wpisany na listę Mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w 2017 roku. Od tamtej pory prowadzę dobrze zorganizowaną i sprawnie działającą kancelarię w Krakowie przy ul. Mogilskiej 18/7 tuż przy Rondzie Mogilskim.

Wykonuję powierzone mi zadania ze szczególną starannością i bezstronnością, kładę nacisk na sprawną komunikację z Sądem i stronami oraz należyte zredagowanie ugody zapewniając jej zgodność z prawem.

Zapraszam,

Vadym Rekel.

O mnie

  • Mediator stały wpisany na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,

  • Prezes Fundacji Mediacji Sądowej I Pozasądowej z siedzibą w Krakowie,

  • Aktualne uprawnienia do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.


Wszczęcie mediacji sądowej

Sąd kierując strony do mediacji wyznacza Mediatora stałego jeżeli Strony nie dokonały wyboru osoby mediatora.

We wniosku o skierowanie sprawy do mediacji lub na rozprawie ustnie do protokołu wystarczy podać dane Mediatora stałego - Vadym Rekel.

Mediator pomaga w sporządzeniu stosownych wniosków.

Zapraszam.

Wszczęcie mediacji pozasądowej

Wniosek o przeprowadzenie mediacji Strony składają bezpośrednio do Mediatora stałego.

Mediator sporządza wszelkie dokumenty na miejscu.

Zapraszam.

Kontakt

Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek 09:00-18:00.

ul. Mogilska 18, lok. 7, Kraków (Rondo Mogilskie)

Tel. 883 04 04 83

Mediacje@TwojaFundacja.pl