Mediator stały

Decyzja, mediacje w sprawach karnych.pdf
Zaświadczenie_w_zakresie_ochrony_informacji_niejawnych.pdf
Certyfikat prawo rodzinne zagadnienia praktyczne 25 maja 2019 katowice.pdf
Certyfikat mediacje rodzinne zagadnienia praktyczne 13.07.2019 kraków.pdf
Dyplom_mediacje_bazowe_warszawa.pdf
Dyplom_mediacje_karne_warszawa.pdf
Zaświadzcenie_mediacje_sądowe_i_pozasądowe.pdf
Zaświadczenie szkoła mediacji.pdf
Zaświadczenie mediacje cywilne i gospodarcze.pdf

Kontakt

ul. Mogilska 18, lok. 7, Kraków (Rondo Mogilskie)

Tel. 883 04 04 83 | Mediacje@TwojaFundacja.pl